ARTICLE
15
2aa725c871765ec1392b8537f6324f9d
Go back (UPD: 2013-03-15 15:00:07)

Chalmers, CTCB-I OCH R 3 -Nordic INBJUDER TILL CTCB-I CERTIFIERING AV CLEANROOM TESTERS 2013

Kursmaterialet för ”Cleanroom Testing & Certification” är på engelska och skickas 
efter inbetald registreringsavgift tillsamman med Question/Answers-häfte till 
kursdeltagaren för självstudier, senast en månad före kursstart. Efter godkänt 
resultat och avslutad kurs erhålls ett certifikat.
Certificates on Professional Level are valid for 5 (five) years.
First Day Lecture Course:
Associate and Professional candidates
• Lecture course revising the course notes
• Tutorial revision

Posten senast uppdaterad 15 mar 2013 kl. 15:00

51