CALENDAR
24
1b617b37c7e97e013cf198d5a8e7dc35
Go back

Att anpassa dagens operationsrum tillmorgondagens patientsäkerhetskrav, SIS seminarium

Similar activities

(No similar posts)

 

Tags

(No tags)

 

Certifiering

Date: 2014-09-26
Location: Lund

Contact

Berit Reinmüller
E-mail: beritr@chalmers.se
52